Vedtekter for Bygdøy Boligspareklubb for Eldre

Du finner vedtektene vedtatt 2016-06-07 her:

BBE2005 vedtekter 2016