Styret

Styret i Bygdøy Boligspareklubb for eldre er:

  • Victor Rydgren – leder (2020)    414 41 197     vrydgren@hotmail.com
  • Jacob W. Nordan – sekretær(2021)                  905 94 534     jacnorda@online.no
  • Aina Gyllenhammar Simonsen(2021)
  • Knut Kaasen(2021)
  • Cathrine Elisabeth Nordlie(2020)

Varamedlemmer

  • Christian Fredrik Meidell Lange(2021)
  • Ellen Kvande(2020)

Revisor– Ove Meidell Lange (2021)

Valgkomite:

  • Torstein Lange Larssen(2021)
  • Astrid Kvamme(2020)
  • Anne Cathrine Clarke-Jensen (2020)