Styret

Styret i Bygdøy Boligspareklubb for eldre er:

Victor Rydgren – leder     414 41 197     vrydgren@hotmail.com

Jacob W. Nordan – sekretær                  905 94 534     jacnorda@online.no

Aina G. Simonsen

Anne Cathrine Clarke-Jensen

Knut Kaasen

Varamedlemmer

Christian Fredrik Meidell Lange

Cathrine E. Nordlie

Revisor– Ove M. Lange

Valgkomite:

Torstein Lange Larssen

Astrid Kvamme

Gro Flatner Jordheim