Styret

Styret i Bygdøy Boligspareklubb for eldre er:

  • Victor Rydgren – leder (2022)    414 41 197     vrydgren@hotmail.com
  • Jacob W. Nordan – sekretær(2021)                  905 94 534     jacnorda@online.no
  • Brita Berg(2022)
  • Knut Kaasen(2021)
  • Cathrine Elisabeth Nordlie(2022)

Varamedlemmer

  • Christian Fredrik Meidell Lange(2021)
  • Christin Ivarson (2022)

Revisor– Jon Arne Kristoffersen (2022)

Valgkomite:

  • Torstein Lange Larssen(2021)
  • Astrid Kvamme(2021)
  • Anne Cathrine Clarke-Jensen (2022)

(årstall i parentes er valgår. Alle unntatt leder velges for 2 år ad gangen. Leder velges for ett år)